Модел предвиђања потреса од минирања на површинским коповима применом симулационе методе Монте Карло и фази логике

DD_Negovanovic Milanka.pdf

Везе јединице

Ова јединица нема веза.

Излазни формат