Оптимизација дужине стреле роторних багера у функцији стабилности косина и ефективности рада на површинским коповима лигнита Србије

DD_Petrovic Branko.pdf

Везе јединице

Ова јединица нема веза.

Излазни формат