Прогноза оперативне ефикасности активног подземног рудника заснована на теорији сивих система

DD_Strbac Savic Svetlana.PDF

Везе јединице

Ова јединица нема веза.

Излазни формат