Прелиставање: Аутор (72)B

Brussels-Luxembourg (1);

E

ECSC - EC - EAEC (1);

Elnori Elmabrouk Ali Elhaddad (1);

M

Main Bruce W. (1);

Ministry of Mining and Energy (1);

А

Аделсбергер Зденко (2);

Б

Беновић Томо (1);

Берисављевић Зоран (1);

Бошковић Саша (1);

В

Влада Републике Србије (10);

Вујовић Р. (1);

Г

Грујић Миодраг (1);

Д

Димитријевић Бојан (1);

Донева Н. (1);

Ђ

Ђапан Марко (1);

Ж

Живојиновић Драгана (1);

И

Игњатовић Драган (1);

Ј

Јовановић Владимир (1);

Јовановић Ивана (1);

К

Кнежевић Динко (6);

Колоња Љиљана (1);

Колоња Божо (2);

Комисија Европске заједнице (1);

Костић Срђан (1);

Кржановић Даниел (1);

Л

Лилић Никола (1);

М

Маленовић Николић Јелена (1);

Министар рада и социјалне политике (1);

Министарство за рад, запошљавање и социјалну политику (2);

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања (15);

Министарство здравља (2);

Министарство природних ресурса, рударства и просторног планирања (3);

Министарство рада и социјалне политике (11);

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике (6);

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике - Управа за безбедност и здравље на раду (1);

Министарство рада, запошљавање и социјална питања (1);

Министарство рударства и енергетике Републике Србије (6);

Министарство финансија (1);

Мираковски Д. (1);

Мирковић Света (1);

Н

Неговановић Миланка (1);

Недић Мирко (1);

Николић Весна (1);

Нишић Драгана (1);

П

Палачић Дарко (1);

Петровић Бранко (1);

Петровић Дејан (1);

Р

Радосављевић Милинко (1);

Радосављевић Слободан (1);

Рајковић Златко (1);

Ранђеловић Драгана (2);

Републички комитет за рад (1);

Републички секретаријат за законодавство (3);

Ристић Лепосава (1);

С

Савезни геолошки завод (1);

Савић Сузана (2);

Секулић Зоран (1);

Станковић Миомир (1);

Станковић Ранка (1);

Стевановић Дејан (1);

Стојадиновић Саша (1);

Стојановић Цвјетко (1);

Т

Таради Јосип (1);

Торбица Славко (1);

Тошић Дражана (1);

Х

Хаџи-Николова М. (1);

Худеј Марјан (1);

Ц

Цвјетић Александар (1);

Ш

Шијаковић Ана (1);

Штирбановић Зоран (1);

Штрбац-Савић Светлана (1);

Шубарановић Томислав (1);