Прелиставање: Издавач (85)А

Агенција за службене публикације Европске уније, Луксембург (1);

Б

Блуефиелд д.о.о. (1);

В

Висока техничка школа струковних студија (1);

Висока техничка школа струковних студија у Новом Саду (1);

М

Министарство за рад, запошљавање, борчка и социјална питања (1);

Р

Рударско-геолошки факултет Универзитета у Београду (3);

С

Сл. гласник РС, бр. 51/96 (1);

Службени гласник РС (2);

Службени гласник РС, бр. 10/13 (1);

Службени гласник РС, бр. 10/16 (1);

Службени гласник РС, бр. 100/13 (1);

Службени гласник РС, бр. 101/12 (1);

Службени гласник РС, бр. 101/15 (2);

Службени гласник РС, бр. 101/2005 (1);

Службени гласник РС, бр. 102/15 (5);

Службени гласник РС, бр. 106/09 (1);

Службени гласник РС, бр. 108/06 (1);

Службени гласник РС, бр. 108/15 (1);

Службени гласник РС, бр. 108/2006 (1);

Службени гласник РС, бр. 111/09 (1);

Службени гласник РС, бр. 111/13 (2);

Службени гласник РС, бр. 111/15 (2);

Службени гласник РС, бр. 112/13 (1);

Службени гласник РС, бр. 113/13 (1);

Службени гласник РС, бр. 114/14 (1);

Службени гласник РС, бр. 12/13 (1);

Службени гласник РС, бр. 120/07 (1);

Службени гласник РС, бр. 120/12 (1);

Службени гласник РС, бр. 121/12 (1);

Службени гласник РС, бр. 126/14 (1);

Службени гласник РС, бр. 13/2000 (1);

Службени гласник РС, бр. 135/04 (1);

Службени гласник РС, бр. 145/14 (1);

Службени гласник РС, бр. 16/16 (1);

Службени гласник РС, бр. 17/10 (1);

Службени гласник РС, бр. 20/15 (1);

Службени гласник РС, бр. 21/09 (1);

Службени гласник РС, бр. 21/96 (1);

Службени гласник РС, бр. 21/96 и 47/96 (1);

Службени гласник РС, бр. 23/09 (1);

Службени гласник РС, бр. 27/97 (1);

Службени гласник РС, бр. 29/13 (1);

Службени гласник РС, бр. 30/10 (1);

Службени гласник РС, бр. 36/09 (3);

Службени гласник РС, бр. 40/97 (2);

Службени гласник РС, бр. 40/97 и 32/98 (1);

Службени гласник РС, бр. 51/96 (4);

Службени гласник РС, бр. 57/14 (3);

Службени гласник РС, бр. 60/06 (1);

Службени гласник РС, бр. 61/10 (1);

Службени гласник РС, бр. 62/07 (1);

Службени гласник РС, бр. 65/10 (1);

Службени гласник РС, бр. 7/2011 (1);

Службени гласник РС, бр. 72/06 и 84/06 - исправка (1);

Службени гласник РС, бр. 72/2006, 84/2006 - испр. и 30/2010 и 102/2015 (1);

Службени гласник РС, бр. 78/15 (1);

Службени гласник РС, бр. 91/15 (1);

Службени гласник РС, бр. 92/08 (1);

Службени гласник РС, бр. 93/08 (1);

Службени гласник РС, бр. 93/12 (1);

Службени гласник РС, бр. 94/06 (1);

Службени гласник РС, бр. 95/10 (1);

Службени гласник РС, бр. 96/10 (1);

Службени гласник РС, бр. 96/11 (1);

Службени гласник РС, бр. 97/2015 (2);

Службени гласник РС, бр.106/09 (1);

Службени гласник РС, бр.111/15 (1);

Службени гласник РС, бр.93/11 (1);

Службени гласник РС, бр.96/11 (1);

Службени гласник СРС, бр. 21/89 (1);

Службени лист РС, бр. 6/2002 (1);

Службени лист СФРЈ, бр. 34/79 (1);

Службени лист СФРЈ, бр. 53/79 (1);

Службени лист СФРЈ, бр. 80/87 (1);

Службеном гласнику РС, бр. 27/97 (1);

У

Универзитет Сингидунум (1);

Универзитет у Београду - Електротехнички факултет (2);

Универзитет у Београду - Рударско-геолошки факултет (26);

Универзитет у Београду - Студије при универзитету (1);

Универзитет у Београду - Технолошко-металуршки факултет (1);

Универзитет у Београду - Факултет организационих наука (1);

Универзитет у Београду -Машински факултет (1);

Универзитет у Нишу Факултет заштите на раду у Нишу (1);

Ф

Факултет заштите на раду у Нишу (1);

Факултет Инжењерских Наука, Центар за теротехнологију (1);