Стратегије

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године

Strategija bezb i zdravlja na radu od 2013-17.pdf

Стратегија безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године је акт Владе којим се на целовит начин утврђује стање у области безбедности и здравља на раду у Републици Србији и мере које треба предузети за њен развој, односно дефинишу активности,…

Акциони план за спровођење стратегије безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године

Akcioni plan za sprovodj strategije bezb i zdravlja na radu od 2013-17.pdf

Стратегијом безбедности и здравља на раду у Републици Србији за период од 2013. до 2017. године ("Службени гласник РС”, број 100/13), предвиђено је да Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања – Управа за безбедност и здравље на раду, припреми Акциони план за…